Enquête busvervoer
 
Welkom. Fijn dat u wilt meewerken!
 
We willen graag weten wat u belangrijk vindt in het busvervoer.
Met uw inbreng maakt de Vervoerregio Amsterdam afwegingen voor het busvervoer van de toekomst.
Het beantwoorden van de vragen duurt zo'n 5 tot 10 minuten.